Davet


Değerli Meslektaşlarımız,

7. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri'ni 15–18 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştireceğimizi duyurmaktan Dermatolojik Cerrahi Derneği olarak mutluluk duymaktayız. İki yılda bir düzenlenen ve ilkini 2006 yılında International Society for Dermatologic Surgery ile birlikte düzenlediğimiz Dermatolojik Cerrahi Günleri artık geleneksel bir özellik kazanmıştır.

Ülkemizde son yıllarda dermatolojik cerrahiye olan ilginin artmasını memnuniyetle görmekteyiz. Toplantımızın amacı; dermatologlar arasında dermatolojik cerrahi uygulamalarını daha fazla yaygınlaştırmak, uygulama seviyesini daha üst düzeye taşımak, bu konudaki bilgi alışverişini sağlayarak mesleki eğitime ve gelişime katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede; dermatolojik cerrahinin başlıca iki kolu olan eksizyonel-tümör cerrahisi ve kozmetik cerrahide yaşadığımız zorluk ve sorunları gündeme getirip, yeniliklerle birlikte çözüm yollarını tartışmayı hedeflemekteyiz.

7.Toplantımızı Sheraton Ankara Hotel’de gerçekleştirmeyi planladık. Toplantı süresince önceki toplantılarımızda olduğu gibi dünyada dermatolojik cerrahi konusunda söz sahibi değerli bilim adamlarının katılımıyla konferanslar ve pratik uygulamaların yapılabileceği kurslar düzenlenecektir. Uygulamalı Anatomi kursumuza ve meslektaşlarımızın deneyimlerini sözel olarak paylaşabilecekleri serbest kürsü oturumuna da programda yer verilecektir.

Dermatolojik Cerrahi alanındaki bilgilerin güncellenip, paylaşılacağı 7. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri boyunca siz değerli meslektaşlarımız ile birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Saygı ve sevgilerimizle,Ali KARAKUZU     Seher BOSTANCI
Kongre Başkanı   Dernek Başkanı
  Ekrem CİVAŞ  
  Kongre Sekreteri